امروز : پنجشنبه 27 دی 1397

دسته بندی : Mbot.ir

گزارش تصویری|جلسه تدوین سند توسعه شهرستان «بهارستان» برگزار شد

جلسه تدوین سند توسعه شهرستان بهارستان در برنامه ششم به ریاست معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت تهران برگزار شد.

بیستمین جشنواره شهید رجایی برگزار می شود

بیستمین جشنواره شهید رجایی به منظور معرفی دستگاه های اجرایی برتر استان تهران با شعار شفافیت و حکمرانی خوب در سایه توسعه مشارکت مردم، ارتقاء سلامت اداری و توسعه دولت الکترونیک برگزار می شود.

گزارش تصویری/جلسه پیگیری مصوبات شورای برنامه ریزی در شهرستان قرچک

جلسه پیگیری مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در شهرستان قرچک به ریاست نعمت اله ترکی برگزار شد.

آغاز انعقاد تفاهم نامه بودجه ریزی عملکردی دستگاه های اجرایی سراسر کشور

زمینه اجرایی شدن انعقاد تفاهم نامه عملکردی دستگاه های مشمول نظام بودجه ریزی استانی سراسر کشور فراهم شد.

گزارش تصویری/گفتگو با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اولویت های سال 97 استان تهران و عملکرد سال 96 سازمان متبوع خود را تشریح کرد.

اجرای پروژه های عمرانی استان تهران با مدل 5 بعدی Bim

نشست نحوه اجرای فرآیند BIM در پروژه های عمرانی استان تهران و تدوین دستورالعمل اجرایی آن با حضور رئیس نظام فنی و اجرایی کشور برگزار شد.

گزارش تصویری/دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با حضور استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

فعالیت 79 درصد جمعیت شاغل استان تهران در بخش خصوصی

براساس نتایج طرح آماری نیروی کار استان تهران در فصل تابستان 95، از جمعیت شاغل استان 79/9 درصد در بخش خصوصی و 20/1 درصد در بخش عمومی شاغل بوده اند.