امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

دسته بندی : گاوداری های صنعتی استان تهران

اشتغال بیش از 13 هزار نفر در گاوداری های صنعتی استان تهران

تعداد کل شاغلان گاوداری های صنعتی استان تهران در سال 97، بیش از 13 هزار نفر بوده است که 18/5 درصد کل شاغلان گاوداری های صنعتی کشور است.

استان تهران رتبه نخست تعداد گاوداری های صنعتی کشور را دارد

براساس نتایج طرح سراسری آمارگیری از گاوداری های صنعتی، استان تهران در این زمینه رتبه نخست کشور را دارد.

نتایج طرح آماری منتشر شد|وجود4 هزار گاوداری صنعتی فعال در استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نتایج طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی استان همزمان با سراسر کشور، نشان می دهد، 3846 گاوداری صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد.