امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

دسته بندی : گاوداری های صنعتی

استان تهران رتبه نخست تعداد گاوداری های صنعتی کشور را دارد

براساس نتایج طرح سراسری آمارگیری از گاوداری های صنعتی، استان تهران در این زمینه رتبه نخست کشور را دارد.

نتایج طرح آماری منتشر شد|وجود4 هزار گاوداری صنعتی فعال در استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نتایج طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی استان همزمان با سراسر کشور، نشان می دهد، 3846 گاوداری صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد.

طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی آغاز شد|مراجعه به4200 گاوداری

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طرح آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی به صورت تمام شماری و با مراجعه به بیش از 4200 گاوداری صنعتی در استان تهران آغاز شد.

اجرای طرح آماری قیمت محصولات گاوداری های صنعتی در تابستان 97

طرح آماری قیمت محصولات گاوداری های صنعتی در تابستان 97 اجرا شد.