امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

دسته بندی : پرویز قوامی نژاد

دوره آموزشی«بررسی نقش فرآیند Bim در سازمان های مجری پروژه» برگزار شد

دوره آموزشی«بررسی نقش فرآیند BIM در سازمان های مجری پروژه» با سخنرانی استاد دانشگاه نورث امبریا انگلیس برگزار شد.

Bim در بهره وری و رشد اقتصادی موثر است/تحولی نو در ساخت و سازهای ملی

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: BIM در بهره وری و رشد اقتصادی موثر است.

الزامات قانونی نظام فنی و اجرایی کشور در مدیریت طرح های عمرانی

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان تهران الزامات قانونی نظام فنی و اجرایی کشور در مدیریت طرح های عمرانی و ضرورت پیاده سازی فرآیند BIM در این طرح ها را تشریح کرد.

950 نفر ساعت کارگروهی برای تدوین Bim

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: برای تدوین دستورالعمل اجرایی BIM ، حدود 950 نفر ساعت کار گروهی و حدود 35 جلسه تخصصی برگزار شده است و طبق برنامه و سیاست های سازمان...

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان مدیریت تهران با شرکت تاسیساتی ایران

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان مدیریت استان با شرکت تاسیساتی و صنعتی ایران خبر داد.

بررسی 4 هزار پرونده صلاحیت پیمانکاری؛ تشخیص صلاحیت با بخش خصوصی شد

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نیمه اول سال جاری، 4 هزار مورد پرونده متقاضیان تشخیص صلاحیت پیمانکاری در گروه مشاوران و پیمانکاران بررسی شد.

روایت رزمنده پرویز قوامی نژاد/بچه زرنگ های کلاس در جبهه!

پرویز قوامی نژاد از روزهای دوران مدرسه و تصمیم برای رفتن به جبهه می گوید.

تدوین آئین نامه اجرایی Bim با همکاری دانشگاه علم و صنعت

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تدوین آئین نامه اجرایی BIM با همکاری دانشگاه علم و صنعت خبر داد.