امروز : یکشنبه 25 آذر 1397

دسته بندی : نعمت اله ترکی

تفاهم نامه همکاری سازمان مدیریت تهران و دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد

تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت استان تهران با دانشگاه صنعتی شریف به منظور بهره مندی از تجربیات علمی و فناوری، اجرایی شدن برنامه های توسعه ای استان تهران منعقد شد.

دستور ترکی برای انتشار سند آسیب های اجتماعی استان تهران تا 20 روز دیگر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سند پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی استان تهران برای اجرا و اطلاع مدیران استان آذرماه سال جاری باید به چاپ برسد.

پایان تدوین سند آسیب های اجتماعی استان تهران

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از پایان تدوین سند آسیب های اجتماعی استان تهران با مشارکت 40 دستگاه خبر داد.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین اشتغال استان تهران انتخاب شدند

با رای گیری اعضای حاضر در جلسه، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین اشتغال استان تهران انتخاب شدند.

برنامه ریزی برای افزایش درآمدهای استان تهران؛ افزایش پایه های مالیاتی

رئیس سازمان مدیریت تهران گفت: ما به دنبال افزایش نرخ مالیات نیستیم،

ترکی: حداقل 20 درصد خدمات اداره کل تعاون در دفاتر پیشخوان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: انجمن ها، اتحادیه ها و صنوف کارگری بسیاری وجود دارد که می توان کار نظارت و پیگیری ها را به آن ها سپرد.

افتتاح اولین پروژه تولید برق خورشیدی در یکی از ادارات کل تهران

اولین پروژه نیروگاه تولید برق از پنل های خورشیدی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران افتتاح شد.

بازدید"ترکی" از دو شعبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از شعبه های شمال غرب و جنوب غرب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بازدید کرد.