امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

دسته بندی : نعمت اله ترکی

شناسایی 2080 خدمت در دستگاه های اجرایی؛ نوبت بهبود ساختار اداری است!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: 880 خدمت و 1200 زیر خدمت در دستگاه های اجرایی شناسایی شد و امروز باید ساختار دستگاه های اجرایی را بهبود داد.

مدل جدید اجرای برنامه تحول اداری در شورای راهبری توسعه مدیریت تصویب شد

مدل جدیدی از اجرای 10 برنامه تحول اداری در شورای راهبری توسعه مدیریت استان تصویب و مقرر شد تا گزارشی از اجرای برنامه به صورت ماهانه یا فصلی ارائه شود.

استان تهران برنامه دوم تحول اداری را با مدلی جدید آغاز می کند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از آغاز برنامه دوم تحول اداری در استان تهران با نگاه و مدلی جدید خبر داد.

عکس|دیدار و گفتگو نماینده مردم بهارستان با نعمت اله ترکی

حجت الاسلام نوروزی نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پیرامون حل مسائل توسعه ای این شهرستان گفتگو کرد.

دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه برای واگذاری خدمات فرصت دارند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه فرصت دارند، از قانون واگذاری 20 درصدی خدمات به بخش خصوصی استفاده کنند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی و سازمان مدیریت استان تهران

تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با هدف شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای توسعه متوازن منعقد شد.

ساماندهی ساختار اداری و منابع انسانی دستگاه های اجرایی آغاز شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز آسیب شناسی و ساماندهی ساختار اداری و منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

پیام رئیس سازمان مدیریت استان تهران درباره دومین کنفرانس بین المللیBim

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: مدلسـازی اطلاعــات ســاختمان را می توان یکــی از گام هــای عملــی و موثــر در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و ایجاد اشــتغال بــرای بدنه تحصیل کر...