امروز : شنبه 14 تیر 1399

دسته بندی : نرخ اجاره بها

آخرین اخبار قیمت زمین، مسکن و اجاره بها در پایتخت

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران آخرین اخبار قیمت زمین و مسکن و اجاره در شهر تهران را اعلام کرد.