امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

دسته بندی : نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395 استان تهران منتشر شد

نتایج تفصیلی سرشماری سال 95 استان تهران منتشر شد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از انتشار نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395 استان تهران خبر داد.