امروز : شنبه 14 تیر 1399

دسته بندی : معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

نرخ بیکاری استان تهران در بهار سال 98 بین 8.8 تا 11.4 درصد اعلام شد

بر اساس آخرین نتایج طرح نیروی کار، در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر استان تهران 39.7 درصد بوده، به عبارت دیگر 39.7 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر استان تهران یا شاغل یا خواهان...

اجرای 45 طرح آماری در استان تهران تا پایان سال 98

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای 45 عنوان طرح آماری در استان تا پایان سال جاری خبر داد.

نتایج تفصیلی سرشماری سال 95 استان تهران منتشر شد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از انتشار نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395 استان تهران خبر داد.