امروز : یکشنبه 27 امرداد 1398

دسته بندی : مستند سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران

انتشارمستند سرشماری 1395 استان تهران؛ از آغاز به کار ستاد تا بازشماری

نشریه مستند سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران از ابتدای تشکیل ستاد سرشماری و آغاز به کار آن تا بازشماری منتشر شد.