امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

دسته بندی : مرتضی رضایی

دولت الکترونیک بهترین راه جلوگیری از رانت و فساد است

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران گفت: اجرای دولت الکترونیک، کوتاه ترین و بهترین راه برای تامین آسایش، امنیت، جلوگیری از رانت و فساد، شفافیت و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی است.

پیشنهاد همکاری سازمان فضایی ایران با دستگاه های اجرایی استان تهران

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، پیشنهادات همکاری سازمان فضایی ایران با برخی دستگاه های اجرایی استان تهران را معرفی کرد.

ساماندهی توزیع دفاتر پیشخوان دولت در استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: توزیع نامناسب دفاتر پیشخوان دولت یکی دیگر از چالش های اساسی در برون سپاری خدمات دستگاه ها است که باید ساماندهی شود.

اینترنت به روستاهای تهران می رود| 42 شهر نت پرسرعت دارند

مدیرکل ارتباطات استان تهران خبرهای خوشی به روستائیان استان تهران داد.