امروز : شنبه 04 خرداد 1398

دسته بندی : محمدحسین مقیمی

آخرین نقدهای استاندار تهران به مدیران پایتخت|مانع تولید کشور نشوید

استاندار تهران گفت: شاید این آخرین صحبت های من با شما باشد، اگر تیم کارشناسی استان وظیفه اش را به نحو احسن انجام دهد تولید ما منجر به افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی است و این گونه مقابل تحریم های آ...

چالش مدیریت سه بخشی در پایتخت/ ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی در سند آمایش

استاندار تهران گفت: اساس توسعه پایدار و منسجم در تهران مدیریت واحد است و با مدیریت سه وجهی؛ دولت، استانداری و شهرداری شرایط مدیریت تهران سخت شده و هركس با نگاه بخش خود به مدیریت تهران می نگرد.

گزارش تصویری/ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به ریاست استاندار تهران با محوریت "دولت اکترونیک" برگزار شد.

محدودیت اعتبارات عمرانی استان تهران /بودجه دستگاه ها نباید برگشت بخورد

استاندار تهران گفت: حدود 3 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی استان محدود است و نمی شود با این مبلغ کاری کرد.

هشدار استاندار؛ مصرف آب در ادارات باید 20 درصد کاهش یابد

استاندار تهران با بیان اینكه اداره آبفای استان موظف است از ابتدای اردیبهشت ماه مصرف آب همه دستگاه ها را گزارش دهد گفت:مدیران موظفند در جهت كاهش ٢٠ درصدی مصرف آب در دستگاه های استان اقدام كنند و با مدی...

دور جدید سفر استاندار تهران به شهرستان های پایتخت

مقیمی گفت: سفرهایی به شهرستان های استان تهران خواهیم داشت، شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور دستگاه های فعال اجرایی در شهرستان ها برگزار می شود.