امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

دسته بندی : طرح آماری

نتایج طرح آماری منتشر شد|وجود4 هزار گاوداری صنعتی فعال در استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نتایج طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی استان همزمان با سراسر کشور، نشان می دهد، 3846 گاوداری صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد.

آغاز طرح پاییزی آمارگیری از گذران وقت در مناطق شهری استان تهران

معاون آما رو اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طرح پاییزی آمارگیری از گذران وقت در مناطق شهری استان تهران همزمان با سایر استان ها از 9 آذرماه آغاز می شود.

طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی آغاز شد|مراجعه به4200 گاوداری

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طرح آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی به صورت تمام شماری و با مراجعه به بیش از 4200 گاوداری صنعتی در استان تهران آغاز شد.

آغاز طرح آماری بازرگانی و خدمات با 100 نیروی آمارگیر در استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای طرح آماری بازرگانی و خدمات همزمان با سراسر کشور خبر داد.

اجرای 45 طرح آماری در استان تهران تا پایان سال 98

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای 45 عنوان طرح آماری در استان تا پایان سال جاری خبر داد.

طرح آماری «قیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی» استان تهران اجرا شد

طرح آماری «قیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی» استان تهران مهر ماه 97 اجرا شد.

طرح آماری «نیروی کار» استان تهران تابستان 97 اجرا شد

طرح آماری «نیروی کار» استان تهران تابستان 1397 اجرا شد.

اجرای طرح جامع «بازرگانی و خدمات» در استان تهران

طرح جامع «بازرگانی و خدمات» در استان تهران برای محاسبه ارزش تولید و ... اجرا شد.