امروز : شنبه 14 تیر 1399

دسته بندی : صیانت از عفاف و حجاب

پیگیری اجرای سالم سازی فضای اداری در سازمان های دولتی

عضو ستاد صیانت از حجاب و عفاف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نهاد ریاست جمهوری برنامه صیانت از عفاف و حجاب در سازمان های دولتی را ابلاغ کرده است.