امروز : سه شنبه 01 آبان 1397

دسته بندی : شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

گزارش تصویری|یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با محوریت رونمایی از سند آمایش استان برگزار شد.

سند آمایش همه شاخص های توسعه را دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: دغدغه اصلی در سند آمایش ،طرح نگاه آینده پژوهی در توسعه استان است و با لحاظ همه شاخص ها گزارش این مهم در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.

بررسی انتقال پایتخت اداری و چالش های تهران در جلسه شورای برنامه ریزی

نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با محوریت سند آمایش استان تهران به ریاست استاندار برگزار شد.

گزارش تصویری/ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به ریاست استاندار تهران با محوریت "دولت اکترونیک" برگزار شد.

اجرای بیش از 90 درصد مصوبات شورای برنامه ریزی در شهرستان قرچک

پیرو نشست و جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مشترك با کمیته برنامه ریزی شهرستان قدس كه در سفر استاندار به این شهرستان انجام شد،پیگیری مصوبات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در دستو...

گزارش تصویری|جلسه پیگیری اجرای مصوبات شورای برنامه ریزی در شهریار

جلسه پیگیری اجرای مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در شهریار صبح امروز به ریاست نعمت اله ترکی برگزار شد.

ترکی : بیش از 70 درصد مصوبات شورای برنامه ریزی در رباط کریم اجرا شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای بیش از 70 درصد مصوبات شورای برنامه ریزی استان در شهرستان رباط کریم خبر داد.

گزارش تصویری/جلسه پیگیری مصوبات شورای برنامه ریزی در شهرستان پاکدشت

جلسه پیگیری مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در شهرستان پاکدشت به ریاست نعمت اله ترکی رئیس سازمان مدیریت تهران در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.