امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

دسته بندی : شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

مصوبات شورای برنامه ریزی؛ تعیین تکلیف حریم 3 شهر جنوبی پایتخت

با توجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، کمیته ای با محوریت معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری و فرمانداری 3 شهرستان مذکور برای تعیین حریم این شهرها تشکیل شد.

مصوبات شورای برنامه ریزی؛ نظارت بر واحدهای صنعتی و تعیین حریم پاکدشت

در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، 7 مصوبه ویژه شهرستان پاکدشت به تصویب رسید.

شهرداری تهران باید در جلسات شورای برنامه ریزی حضور داشته باشد

استاندار تهران گفت: شهرداری تهران باید در جلسات شورای برنامه ریزی استان حضور داشته و پرونده های تغییر کاربری را از این شورا بگذراند.

عکس| اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 98

اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 98 با محوریت تحولات جمعیتی در جنوب شرق استان تهران برگزار شد.

12 مصوبه مهم شورای برنامه ریزی استان تهران در سال 97

شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 97، 12 مصوبه مهم را عملیاتی کرد.

303 مصوبه شورای برنامه ریزی استان تهران در سال 97

شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 97، 18 جلسه برگزار کرده که در نتیجه آن 303 برنامه تصویب شده است.

عکس|هجدهمین و آخرین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در سال 97

هجدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به ریاست محسنی بندپی استاندار تهران با موضوع تحولات سرزمینی در غرب استان تهران برگزار شد.

عکس|شانزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

شانزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به ریاست دکتر محسنی بندپی استاندار تهران برگزار شد.