امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

دسته بندی : شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

پانزده مصوبه شورای برنامه ریزی استان برای مناطق 22 گانه پایتخت

شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران طی جلسه ای با جمعی از نمایندگان تهران و شهرداران مناطق ، 15 مصوبه برای رفع مشکلات و توسعه فضاهای آموزشی و ... تصویب کرد.

تهران را آزاد کنیم تا ایران آباد شود!

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید تهران را آزاد کنیم تا ایران آباد شود، چقدر وزارتخانه‌های ما به فکر تهران هستند.

تفویض اختیارات ویژه نظارتی وزیر کشور در شهرداری به استانداری تهران

استاندار تهران از تفویض اختیارات ویژه نظارتی وزیر کشور در شهرداری به استاندار تهران خبر داد.

مصوبات شورای برنامه ریزی؛ تعیین تکلیف حریم 3 شهر جنوبی پایتخت

با توجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، کمیته ای با محوریت معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری و فرمانداری 3 شهرستان مذکور برای تعیین حریم این شهرها تشکیل شد.

مصوبات شورای برنامه ریزی؛ نظارت بر واحدهای صنعتی و تعیین حریم پاکدشت

در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، 7 مصوبه ویژه شهرستان پاکدشت به تصویب رسید.

شهرداری تهران باید در جلسات شورای برنامه ریزی حضور داشته باشد

استاندار تهران گفت: شهرداری تهران باید در جلسات شورای برنامه ریزی استان حضور داشته و پرونده های تغییر کاربری را از این شورا بگذراند.

عکس| اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 98

اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 98 با محوریت تحولات جمعیتی در جنوب شرق استان تهران برگزار شد.

12 مصوبه مهم شورای برنامه ریزی استان تهران در سال 97

شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 97، 12 مصوبه مهم را عملیاتی کرد.