امروز : جمعه 28 دی 1397

دسته بندی : شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

دستور ترکی برای انتشار سند آسیب های اجتماعی استان تهران تا 20 روز دیگر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سند پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی استان تهران برای اجرا و اطلاع مدیران استان آذرماه سال جاری باید به چاپ برسد.

افتتاح اولین پروژه تولید برق خورشیدی در یکی از ادارات کل تهران

اولین پروژه نیروگاه تولید برق از پنل های خورشیدی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران افتتاح شد.

طرح های پژوهشی باید مصوبه شورای برنامه ریزی استان را بگیرد

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت تهران گفت: دریافت اعتبار پژوهشی دستگاه های اجرایی منوط به تصویب آن طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

گزارش تصویری|یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با محوریت رونمایی از سند آمایش استان برگزار شد.

سند آمایش همه شاخص های توسعه را دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: دغدغه اصلی در سند آمایش ،طرح نگاه آینده پژوهی در توسعه استان است و با لحاظ همه شاخص ها گزارش این مهم در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.

بررسی انتقال پایتخت اداری و چالش های تهران در جلسه شورای برنامه ریزی

نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با محوریت سند آمایش استان تهران به ریاست استاندار برگزار شد.

گزارش تصویری/ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به ریاست استاندار تهران با محوریت "دولت اکترونیک" برگزار شد.

اجرای بیش از 90 درصد مصوبات شورای برنامه ریزی در شهرستان قرچک

پیرو نشست و جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مشترك با کمیته برنامه ریزی شهرستان قدس كه در سفر استاندار به این شهرستان انجام شد،پیگیری مصوبات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در دستو...