امروز : شنبه 14 تیر 1399

دسته بندی : شهرستان های استان تهران

جزئیات اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 98

اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با محوریت تحولات سرزمینین جنوب شرق استان تهران برگزار شد.

۳۰پروژه مهم تولید و حمل و نقل ورامین پیشوا قرچک و پاکدشت بررسی شد

تهران- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بررسی ۳۰ پروژه و طرح ویژه حمل و نقل ریلی و تولید در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت خبر داد.

اختصاص بودجه 100 درصدی طرح های مصوب سفر رییس جمهور به پایتخت

استاندار تهران گفت: بودجه همه طرح هایی که در سفر رییس جمهور به غرب،جنوب غرب و جنوب تهران مصوب شد 100 درصد اختصاص می یابد.