امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

دسته بندی : شهرداری های استان تهران

صدور 8600 پروانه ساختمانی از سوی شهرداری های استان تهران

در سال 1397، شهرداری های استان تهران بجز شهرداری تهران، 8 هزار و 600 پروانه ساختمانی صادر کرده اند.

سند دار شدن تمام اراضی و املاک استان تهران تا اواسط سال 99

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران گفت: تا میانه سال 99 هیچ مشکلی در زمینه کاداستر اراضی در استان تهران باقی نمی ماند.