امروز : شنبه 14 تیر 1399

دسته بندی : شهرداری تهران

ترکی: فرمانداری ها پروژه های دولتی را با مشارکت بخش خصوصی اجرا کنند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: فرمانداری ها می توانند پروژه های دولتی را با مشارکت بخش خصوصی اجرا کنند.

برخورد با والدین و سرپرستان کودکان کار|مقابله با باندهای سازمان یافته

معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: سیاست شورای اجتماعی کشور برخورد قهری با کودکان نیست اما با والدینی که هدفمند اقدام به گسیل کودکان می کنند قطعا برخورد می کنیم.

تفویض اختیارات ویژه نظارتی وزیر کشور در شهرداری به استانداری تهران

استاندار تهران از تفویض اختیارات ویژه نظارتی وزیر کشور در شهرداری به استاندار تهران خبر داد.

زیست شبانه در پایتخت پاسخ دغدغه های شهروندان تهرانی است

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: این روزها دیگر مردم برای مشکل آلودگی با شهرداری تماس نمی گیرند و درد آن ها مشکلات اقتصادی است به همین جهت طرح زیست شبانه را آغازکردیم.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی و سازمان مدیریت استان تهران

تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با هدف شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای توسعه متوازن منعقد شد.

جایزه Bim از سوی شهرداری تهران راه اندازی می شود

عضو شورای شهر تهران از راه اندازی جایزه BIM در سال آینده خبر داد.

سند توسعه استان و شهر تهران به فصل همگرایی رسید

کارگروه آمایش استان تهران با هدف انطباق برنامه شهرداری تهران با اسناد توسعه ای استان برگزار شد.

تشکیل"کمیته انطباق"برنامه های توسعه استان با شهرداری تهران

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تشکیل کمیته انطباق برنامه های توسعه استان تهران با برنامه های شهرداری خبر داد.