امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

دسته بندی : شهرام عدالتی

شهر را به شهردارانش بسپریم|ظرفیت شورای برنامه ریزی استان برای شهردارها

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: اقتصاد ایران ناگزیر است، شهر را به شهردارانش بسپرد و دولت باید شهرداران را به عنوان متولی اصلی توسعه شهر بپذیرد.

عدالتی: سال گذشته 90 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد شد

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران گفت: سال گذشته قرار بود 132 هزار شغل ایجاد شود که براساس سامانه کارا از این میزان 90 هزار شغل محقق شده است.

گفتگو| نهایی شدن تدوین اطلس نقاط بحرانی استان تهران

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران مهمترین برنامه در سال 98 را رصد اجرای برنامه ششم توسعه در استان تهران عنوان کرد.

اجرای مرحله اول سند آمایش سرزمینی؛ آغاز تمرکززدایی از پایتخت

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تمرکززدایی فعالیت ها از تهران، با تاکیدبر تخصصی شدن فضاهای پیرامون تهران از نظر هویت اجتماعی و اقتصادی، رویکرد اصلی برنامه5ساله...

هشدار افزایش جمعیت در غرب استان تهران|دیگر جایی برای سکونت وجود ندارد!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: پیش بینی می شود طی پنج سال آینده بین دو تا سه میلیون نفر جمعیت در غرب استان تهران ساکن شوند، دیگر جایی برای سکونت وجود ندارد.

تغییرفلسفه گردشگری در اسناد توسعه ای استان تهران/قرچک دهکده سفال میشود

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در فلسفه گردشگری تهران، انحراف اساسی وجود دارد به همین دلیل تغییر نگرش در مفهوم گردشگری در اسناد توسعه ای استان را دستورکارقراردا...

درخواست از استاندار تهران|ساخت و ساز غیر مجاز در روستا باید متوقف شود

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از محسنی بندپی استاندار تهران خواست تا دستور توقف ساخت و ساز غیرمجاز در ۳۰ روستای تهران را صادر کند.

تهران بهشت سوداگری اراضی| آقای استاندار حاشیه نشینی یک چالش بزرگ است

معاون توسعه و برنامه ریزی استان تهران می گوید: ساخت و ساز های غیرمجاز از دیگر چالش های استان تهران است که می توان به جرات گفت تهران بهشت سوداگری اراضی شده است.