امروز : شنبه 14 تیر 1399

دسته بندی : شناسنامه فنی راه های استان تهران

راه های استان تهران صاحب سند می شوند|آغاز تهیه شناسنامه فنی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز تهیه شناسنامه فنی راه‌های استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل استان خبر داد.