امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

دسته بندی : سرشماری پایتخت

نتایج تفصیلی سرشماری سال 95 استان تهران منتشر شد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از انتشار نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395 استان تهران خبر داد.

تهران مهاجرپذیرترین شهر کشور/هر سال 190 هزار نفر به پایتخت کوچ می کنند

بر اساس سرشماری سال 95، استان تهران رتبه اول مهاجرپذیری در کشور را دارد.

افزایش نرخ باسوادی در استان تهران؛ وضعیت پایتخت مطلوب تر از کشور است

سرشماری سال 1395 نشان داد که همچنان نرخ باسوادی در استان تهران در حال افزایش است و وضعیت مطلوبتری از کشور دارد.

"ترکی" مدیر نمونه اجرای سرشماری 95 در کشور شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران به عنوان مدیر نمونه اجرای سرشماری سال 1395 کشور معرفی و تقدیر شد.

پیش بینی جمعیت 12 میلیون و 800 نفری در پایتخت

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: با بررسی نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95 در استان تهران ، جمعیت این استان حدود 12 میلیون و 800 هزار نفر برآورد می شود.

آغاز بازشماری خانوارهای پایتخت از نیمه آذرماه

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران از آغاز بازشماری 126 خوشه از خانوارهای پایتخت خبر داد.

پیشرفت87 درصدی سرشماری پایتخت

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران از پیشرفت 87 درصدی سرشماری در پایتخت خبر داد.

پیشرفت 56 درصدی سرشماری پایتخت

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران از پیشرفت 56 درصدی سرشماری پایتخت خبر داد.