امروز : سه شنبه 28 اسفند 1397

دسته بندی : ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ترکی: تحریم های جدید آمریکا تاثیر خاصی در اقتصاد ایران ندارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با توجه به ادعای امریکا در بازگشت تحریم های این کشور علیه ایران، باید گفت این تحریم ها تاثیر خاصی در اقتصاد ایران ندارد.

مشروح چهلمین جلسه اقتصاد مقاومتی تهران/ میزان صادرات و واردات تهران

چهلمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان تهران برگزار شد.

گزارش تصویری/آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران در سال 96

سی و نهمین و آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران به ریاست استاندار تهران برگزار شد.

گزارش تصویری/سی و هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

سی و هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست محمد حسین مقیمی استاندار تهران برگزار شد.

ترکی: 152 مصوبه اجرایی شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گزارش عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران را ارائه کرد.

گزارش تصویری/بیست و سومین جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

بیست و سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با محوریت رونمایی از سند راهبردی و سامانه رصد پروژه های اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

افزایش جایگاه های بنزین تا پایان سال95/ 10درصد معابر تهران بی نام است

استاندار تهران گفت: طبق پروزه های اقتصاد مقاومتی استان تهران جایگاه های عرضه بنزین تا پایان سال 95 و برنامه ششم توسعه افزایش می یابد.