امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400

دسته بندی : سامانه ساجار

آمار ابطال، تایید صلاحیت و صدور گواهینامه شرکت های پیمانکار و مشاور

گروه مشاوران و پیمانکاران معاونت نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه استان تهران آمار ابطال، تایید صلاحیت و صدور گواهینامه شرکت های پیمانکار و مشاور طی سال های 94 و 95 را اعلام کرد.

صدور 1700گواهینامه پیمانکاری در تهران/ تشریح وظایف نظام فنی و اجرایی

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: از ابتدای سال 95 طی 9 ماه، حدود 1600 گواهینامه پیمانکاری در استان تهران صادر شده است.