امروز : جمعه 28 دی 1397

دسته بندی : سالنامه 1395 استان تهران

سالنامه آماری سال 95 استان تهران منتشر شد

سالنامه آماری 1395 استان تهران از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت به شکل مشروح منتشر شد.