امروز : جمعه 02 اسفند 1398

دسته بندی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

آغاز دوره های توان افزایی اعضای شوراهای اسلامی شهرستان های تهران

دوره های آموزشی و توان افزایی اعضای شوراهای اسلامی شهرستان های تهران برگزار شد.

کارگاه آموزشی تسهیلگران ویژه دهیاران منتخب استان تهران برگزار شد

کارگاه آموزشی تسهیلگران ویژه دهیاران منتخب استان تهران در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

اختراع «پرلیت» وارد ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران شد

با دستور کار یازدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اختراع «پرلیت» ارائه شد.

چالش های تبصره 18 قانون بودجه 98 در اقتصاد مقاومتی مطرح شد

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چالش های تبصره 18 قانون بودجه 98 در جلسه اقتصاد مقاومتی مطرح کرد.

تقدیر ویژه استاندار از «ترکی» و مدیران فعال در ستاد اقتصاد مقاومتی

استاندار تهران از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مدیران و دستگاه های فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد.

عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی تهران در حوزه شهرک صنعتی در سال98

عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی استان تهران در سال 98 در حوزه شهرک های صنعتی اعلام شد.

عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی تهران در حوزه میراث فرهنگی اعلام شد

عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی استان تهران در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 98 اعلام شد.

عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی تهران در حوزه صنعت و معدن و تجارت

عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی استان تهران در حوزه صنعت و معدن و تجارت در سال 98 اعلام شد.