امروز : پنجشنبه 08 آبان 1399

دسته بندی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

تفاهم نامه همکاری بین سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداری تهران منعقد شد

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان برنامه و بودجه کشور و استاندار...