امروز : جمعه 28 دی 1397

دسته بندی : روستاهای استان تهران

راه اندازی گشت کنترل ساخت و ساز غیرمجاز در روستاهای استان تهران

سرپرست استانداری تهران به اعضای شورا و دهیاران روستاهای استان تهران اعلام کرد تا گشت هایی برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها ایجاد کنند.

سند توسعه روستایی تا دو ماه آینده نهایی می شود

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: استان تهران نخستین استان در حوزه اسناد بالا دستی برای توسعه روستایی است و قرار شد بر اساس نتایج سرشماری سال 1395 مطالعات به هنگام سازی شود.

تهران، رتبه اول اجرای دولت الکترونیک در کشور

استان تهران در کشور رتبه اول اجرای دولت الکترونیک را دارد، همه روستاهای استان تهران هم حداقل یک خدمت دولت الکترونیک را دریافت می‌کنند.

تقدیر ترکی از آبفای روستایی/ خداحافظی با تانکرهای آب و جاده های خاکی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تشکر از عملکرد آبفای روستایی گفت: دیگر تانکر آب و جاده خاکی در روستاهای تهران نمی بینیم.