امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

دسته بندی : روز ملی آمار و برنامه ریزی

تقدیر از فعالان عرصه آمار استان تهران

بزرگداشت روز ملی آمار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

طرح آماری «فهرست برداری نمونه پایه»درآمد خانوار بهمن 97 اجرا می شود

طرح آماری «فهرست برداری نمونه پایه»درآمد خانوارو نیروی کار بهمن 97 اجرا می شود.

اجرای طرح آمارگیری قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در استان تهران

طرح آمارگیری قیمت تولیدکننده بخش های خدمات استان تهران اجرا شد.

اجرای طرح آمارگیری کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی استان تهران

طرح آمارگیری کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی استان تهران مهر ماه 97 اجرایی شد.

طرح آماری «بنگاه های املاک» استان تهران اجرا شد

طرح آماری «بنگاه های املاک» استان تهران با هدف محاسبه ارزش تولیدات این بخش در مهر ماه 97 اجرا شد.

اجرای طرح آمارگیری «قیمت مصالح ساختمانی» در شهر تهران

طرح آمارگیری قیمت مصالح ساختمانی ویژه شهر تهران مردادماه 97 اجرایی شد.

اجرای طرح فصلی نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی استان تهران

طرح فصلی نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی استان تهران مهر ماه 97 انجام شد.

اجرای طرح جامع «بازرگانی و خدمات» در استان تهران

طرح جامع «بازرگانی و خدمات» در استان تهران برای محاسبه ارزش تولید و ... اجرا شد.