امروز : سه شنبه 28 آبان 1398

دسته بندی : دستگاه های اجرایی استان تهران

کار ارزیابی دستگاه های اجرایی تا 10 تیرماه پایان می یابد

دوره آموزشی عملی ارزیابان شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی استان تهران برگزار شد و این کارشناسان تا 10 تیرماه باید کار خود را به اتمام برسانند.

استان تهران 33 موسسه آموزشی ویژه کارکنان دولت دارد

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری گفت: تعداد موسسات آموزشی کارکنان دولت ، دارای صلاحیت در استان به 33 موسسه رسیده و تا ماه آینده، 6 موسسه دیگر هم اضافه می شوند.

نتایج ششمین آزمون جامع استخدامی دستگاه های اجرایی استان تهران اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: نتایج اولیه آزمون جامع استخدامی سال گذشته به دستگاه های اجرایی اعلام شده و در مرحله مصاحبه است .

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی و سازمان مدیریت استان تهران

تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با هدف شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای توسعه متوازن منعقد شد.

ساماندهی ساختار اداری و منابع انسانی دستگاه های اجرایی آغاز شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز آسیب شناسی و ساماندهی ساختار اداری و منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

وضعیت بحرانی روستاها| اعلام هشدار روستا خواری در تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از وضعیت بحرانی روستاهای استان تهران گفت.

تعیین تکلیف خودروهای مازاد و اسقاطی دستگاه های دولتی استان تهران

جلسه بررسی و تعیین تکلیف خودروهای مازاد و اسقاطی دستگاه های دولتی استان تهران برگزار شد.

بیستمین جشنواره شهید رجایی برگزار می شود

بیستمین جشنواره شهید رجایی به منظور معرفی دستگاه های اجرایی برتر استان تهران با شعار شفافیت و حکمرانی خوب در سایه توسعه مشارکت مردم، ارتقاء سلامت اداری و توسعه دولت الکترونیک برگزار می شود.