امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

دسته بندی : دبیر کمیته دولت الکترونیک استان تهران

دولت الکترونیک بهترین راه جلوگیری از رانت و فساد است

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران گفت: اجرای دولت الکترونیک، کوتاه ترین و بهترین راه برای تامین آسایش، امنیت، جلوگیری از رانت و فساد، شفافیت و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی است.