امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

دسته بندی : خیرین اشتغال تهران

اعضای هیات مدیره مجمع خیرین اشتغال و کارآفرین استان تهران انتخاب شدند

با حضور نعمت الله ترکی و برگزاری جلسه مجمع خیرین اشتغال کشور اعضای هیات مدیره مجمع خیرین اشتغال و کارآفرین استان تهران انتخاب شدند.