امروز : سه شنبه 17 تیر 1399

دسته بندی : جهش تولید

ابلاغ 3 هزار میلیارد تومان بودجه به دستگاه های اجرایی در سال 98

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سال گذشته با ابلاغ 3 هزار میلیارد تومان با تخصیص بالای 70 درصد به دستگاه ها، رضایتمندی خوبی حاصل شد.

اولویت های ده گانه «جهش تولید» در استان تهران اعلام شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اولویت های ده گانه "جهش تولید" در استان تهران را اعلام کرد.