امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

دسته بندی : تهران20

6500 میلیارد تومان به شهرداری تهران پول دادیم/ پایان اتصال همت تا کرج

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شهرداری از محل درآمدهای ارزش افزوده سال گذشته 3500 و امسال هم 3000 میلیارد تومان از دولت پول دریافت کرده است.