امروز : شنبه 14 تیر 1399

دسته بندی : تفاهم نامه همکاری

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی و سازمان مدیریت استان تهران

تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با هدف شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای توسعه متوازن منعقد شد.

تفاهم نامه همکاری سازمان مدیریت تهران و دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد

تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت استان تهران با دانشگاه صنعتی شریف به منظور بهره مندی از تجربیات علمی و فناوری، اجرایی شدن برنامه های توسعه ای استان تهران منعقد شد.