امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

دسته بندی : تثبیت خاک

فقط 20 درصد بیابان های استان تهران را مهار کرده ایم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با استقبال از طرح مقابله با ریزگردها پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک گفت: طی 30 سال گذشته با اعتبارات تخصیص یافته فقط 20 درصد مناطق بیابانی را کنترل کرده ایم.