امروز : سه شنبه 28 اسفند 1397

دسته بندی : بیست مصوبه مهم شورای برنامه ریزی استان در شهر قدس

بیست مصوبه مهم شورای برنامه ریزی استان در شهر قدس

در بیست و دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران بیست مصوبه مهم برای توسعه شهرستان قدس در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، مصوب شد.