امروز : یکشنبه 25 آذر 1397

دسته بندی : بیابان زدایی در استان تهران

فقط 20 درصد بیابان های استان تهران را مهار کرده ایم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با استقبال از طرح مقابله با ریزگردها پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک گفت: طی 30 سال گذشته با اعتبارات تخصیص یافته فقط 20 درصد مناطق بیابانی را کنترل کرده ایم.