امروز : پنجشنبه 16 امرداد 1399

دسته بندی : برنامه تحول اداری

مدل جدید اجرای برنامه تحول اداری در شورای راهبری توسعه مدیریت تصویب شد

مدل جدیدی از اجرای 10 برنامه تحول اداری در شورای راهبری توسعه مدیریت استان تصویب و مقرر شد تا گزارشی از اجرای برنامه به صورت ماهانه یا فصلی ارائه شود.

دولت الکترونیک بهترین راه جلوگیری از رانت و فساد است

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران گفت: اجرای دولت الکترونیک، کوتاه ترین و بهترین راه برای تامین آسایش، امنیت، جلوگیری از رانت و فساد، شفافیت و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی است.