امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

دسته بندی : بازدید

116 پروژه با اعتبار حدود 150 میلیارد تومان در ورامین افتتاح شد

در سفر نیم روزه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به شهرستان ورامین، تعداد 116 پروژه افتتاح شد.

دستورکار ساخت 19 بیمارستان در استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از دستور کار ساخت 19 بیمارستان در سطح استان تهران خبر داد.

بازدید ترکی و نمایندگان تهران از پروژه بیمارستانی شهدای تجریش

نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از روند ساخت و تکمیل بیمارستان شهدای تجریش بازدید کردند.

گزارش| بازدید «ترکی» از بهزیستی استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از سازمان بهزیستی بازدید کرد.

بازدید رئیس سازمان مدیریت تهران از بخش های مختلف سازمان جهاد کشاورزی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بازدید کرد.

گزارش تصویری/بازدید سرپرست مدیر مالی، اداری از سازمان مدیریت تهران

علی کرمی پور، سرپرست جدید مدیریت مالی، اداری، پشتیبانی سازمان مدیریت تهران ازطبقات سازمان متبوع بازدید کرد.

گزارش تصویری/بازدید 2 ساعته استاندار از سازمان مدیریت استان تهران

استاندار تهران به همراه معاونینش از معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بازدید کردند.

بازدید ترکی از آخرین وضعیت تعمیر و تجهیز ندامتگاه زنان شهر ری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آخرین پیشرفت فیزیکی ساختمان ندامتگاه زنان شهر ری بازدید کرد.