امروز : یکشنبه 25 آذر 1397

دسته بندی : بازدید

گزارش| بازدید «ترکی» از بهزیستی استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از سازمان بهزیستی بازدید کرد.

بازدید رئیس سازمان مدیریت تهران از بخش های مختلف سازمان جهاد کشاورزی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بازدید کرد.

گزارش تصویری/بازدید سرپرست مدیر مالی، اداری از سازمان مدیریت تهران

علی کرمی پور، سرپرست جدید مدیریت مالی، اداری، پشتیبانی سازمان مدیریت تهران ازطبقات سازمان متبوع بازدید کرد.

گزارش تصویری/بازدید 2 ساعته استاندار از سازمان مدیریت استان تهران

استاندار تهران به همراه معاونینش از معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بازدید کردند.

بازدید ترکی از آخرین وضعیت تعمیر و تجهیز ندامتگاه زنان شهر ری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آخرین پیشرفت فیزیکی ساختمان ندامتگاه زنان شهر ری بازدید کرد.

بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران از هواشناسی پایتخت

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه تهران از بازدید نعمت اله ترکی از اداره کل سازمان هوا شناسی استان تهران خبر داد.