امروز : شنبه 14 تیر 1399

دسته بندی : اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 98

جزئیات اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در سال 98

اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با محوریت تحولات سرزمینین جنوب شرق استان تهران برگزار شد.