امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398

دسته بندی : اقتصاد مقاومتی تهران

21 هزار کیلومتر گاز رسانی در تهران| تمام شهرک های صنعتی گازدار می شوند

در جلسه اقتصاد مقاومتی مصوب شد که گاز رسانی به شهرک های صنعتی به سرعت انجام شود.