امروز : یکشنبه 06 مهر 1399

دسته بندی : استان تهران

اشتغال بیش از 13 هزار نفر در گاوداری های صنعتی استان تهران

تعداد کل شاغلان گاوداری های صنعتی استان تهران در سال 97، بیش از 13 هزار نفر بوده است که 18/5 درصد کل شاغلان گاوداری های صنعتی کشور است.

ابلاغ 3 هزار میلیارد تومان بودجه به دستگاه های اجرایی در سال 98

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سال گذشته با ابلاغ 3 هزار میلیارد تومان با تخصیص بالای 70 درصد به دستگاه ها، رضایتمندی خوبی حاصل شد.

28 درصد گاو های صنعتی کشور در استان تهران قرار دارد

نتایج طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی سراسر کشور، نشان می دهد 28 درصد گاوهای صنعتی کشور در استان تهران قرار دارد.

متوسط درآمد سالانه خانوار شهری و روستایی استان تهران اعلام شد

متوسط درآمد سالانه خانوار شهری و روستایی استان تهران در سال97 اعلام شد.

جزئیات درآمدهای عمومی سال 97 دولت در استان تهران

جزئیات درآمدهای عمومی سال 97 دولت در استان تهران اعلام شد.

سالنامه آماری97| استان تهران 6 هزار پزشک و 2700 داروخانه دارد

در سال 97، 5914 پزشک (پزشک خارجی، پزشک، دندانپزشک و داروساز) و 2745 داروخانه در استان تهران وجود داشته است.

وضعیت تخت بیمارستانی در سال 97 استان تهران|وجود 166 هزار موسسه درمانی

براساس سالنامه آماری سال 97 استان تهران، در این سال، 37 هزار تخت ثابت در 166 هزار موسسه درمانی در استان تهران وجود داشته است.

تحصیل147هزار دانشجو در دانشگاه های استان تهران|تعیین سهم گروه های علمی

سالنامه آماری استان تهران در سال 97، میزان پذیرفته شدگان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی همچنین سهم گروه های علمی را مشخص کرده است.