امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

دسته بندی : استاندار تهران

استاندار: تهران را به شهری زیست پذیر تبدیل می کنیم

استاندار تهران گفت: با اجرای سند آسیب های اجتماعی استان، تهران را در یک سال آینده به شهری زیست پذیر تبدیل کرده و چهره آن را دگرگون می کنیم.

جرایم ماده 100 و 99 را شورای برنامه ریزی توزیع کند

استاندار تهران پیشنهاد کرد برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران و شهرستان های خوش آب و هوای پایتخت ، جرایم اصل ماده ۹۹ و ۱۰۰ بر اساس پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران توزیع شود.

آخرین نقدهای استاندار تهران به مدیران پایتخت|مانع تولید کشور نشوید

استاندار تهران گفت: شاید این آخرین صحبت های من با شما باشد، اگر تیم کارشناسی استان وظیفه اش را به نحو احسن انجام دهد تولید ما منجر به افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی است و این گونه مقابل تحریم های آ...

اختصاص زمین درپایتخت برای ساخت ویلا

استاندار تهران از طرحی گفت که در آن زمین های کشاورزی حفظ و زمین های مخصوصی برای ساخت ویلا در نظر گرفته می شود.

قرار قابل تامل استاندار تهران با مدیران اقتصادی بخش خصوصی تهران

استاندار تهران گفت: یک روز در هفته به اتفاق مدیران صنعتی و اقتصادی به شهرستان ها سفر می کنیم و با همه فعالان بخش اقتصادی تماس گرفته و از اقداماتشان بازدید می کنیم. آنجه می رویم و فقط حرف های آنها را...

دستگاه های اجرایی موظف شدند؛ تامین 20 درصدی برق از انرژی های پاک

در چهل و سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران، دستگاه های اجایی استان تهران موطف شدند تا 10 درصد از انرژی برق را صرفه جویی و تا 20 درصد از انرژی پاک برای تامین برق استفاده کنند.صرفه ج...

ورود بخش خصوصی برای تامین 5 هزار مگاوات برق استان تهران

استاندار تهران گفت: طبق برنامه ششم توسعه، 5 هزار مگاوات برق باید از طریق بخش خصوصی تامین شود که 1250 مگاوات آن برق خورشیدی است.

چالش مدیریت سه بخشی در پایتخت/ ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی در سند آمایش

استاندار تهران گفت: اساس توسعه پایدار و منسجم در تهران مدیریت واحد است و با مدیریت سه وجهی؛ دولت، استانداری و شهرداری شرایط مدیریت تهران سخت شده و هركس با نگاه بخش خود به مدیریت تهران می نگرد.