امروز : شنبه 14 تیر 1399

دسته بندی : اجرای 45 طرح آماری در استان تهران تا پایان سال 98

اجرای 45 طرح آماری در استان تهران تا پایان سال 98

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای 45 عنوان طرح آماری در استان تا پایان سال جاری خبر داد.