امروز : دوشنبه 12 خرداد 1399

دسته بندی : اتاق تعاون استان تهران

ایجاد اشتغال برای 600 هزار نفر در اتاق تعاون استان تهران

نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران گفت: تاکنون 600 هزار نفر در بخش اتاق تعاون استان تهران مشغول بکار شدند و در صورت تامین منابع مالی می توانیم این رقم را دو بربر کنیم.

درد دل تعاونی ها؛ از ایجاد شغل برای 3 میلیون نفر تا ساخت مسکن

جمعی از مدیران اتحادیه ها و مدیران عامل تعاونی های استان تهران در نشست تخصصی با رئیس سازمان مدیریت استان تهران به بیان مشکلات خود پرداختند.

برای توسعه اشتغال روی اتاق تعاون استان تهران حساب کنید

نائب رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اگر خواهان نظارت و ایجاد اشتغال هستید باید به بخش تعاون اهمیت دهید و روی آن حساب کنید.

ترکی خبر داد: تشکیل کارگروه مشترک سازمان مدیریت با اتاق تعاون استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تشکیل کارگروه مشترک سازمان مدیریت با اتاق تعاون استان تهران برای حل چالش های بخش تعاون و کمک به شرایط اقتصادی کشور خبر داد.