امروز : یکشنبه 27 امرداد 1398

دسته بندی : آمایش

ترکی: اجرای بیش از 70 درصد مصوبات شهرستان شهریار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بیش از 70 درصد مصوبات شهرستان شهریار در سال گذشته اجرایی شده است.

دغدغه های مهم پایتخت؛ آمایش باید مطالبه ای ملی شود

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برناه ریزی استان تهران آمایش را تفکری حاکمیتی عنوان کرد که مختص قوه مجریه نیست.

برنا|پایان تدوین سند آمایش تهران/ چشم انداز سند 20 ساله است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از پایان تدوین سند آمایش استان تهران خبر داد.

پایان تدوین سند آمایش تهران| چشم انداز سند 20 ساله است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از پایان تدوین سند آمایش استان تهران خبر داد.

جزئیات نخستین جلسه سازمان مدیریت تهران با «محسن هاشمی»

پس از 17 سال رئیس شورای شهر تهران با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیدار و گفتگو کرد.

برنامه ریزی برای استان باید متناسب با افزایش جمعیت باشد

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان تهران گفت: برنامه ريزی در هريك از مناطق، شهرها و روستاها در سند آمايش استان بايد متناسب با افزايش جمعيت لحاظ شود.

ترکی: حل معضلات پایتخت در سند آمایش /تهران کانون قدرت سیاسی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: چالش های پایتخت از جمله بحران آب ، قرارگیری روی کمربند زلزله، آلودگی هوا، ترافیک و حاشیه نشینی در سند آمایش مورد توجه قرار گرفته است.

بهره مندی از اجماع نخبگان سیاسی در تدوین سند آمایش ضروری است

رئيس امور برنامه ريزی آمايش سرزمين گفت: بهره مندی از اجماع نخبگان سیاسی، دستگاه های اجرایی و دانشگاهی در تدوین ساز و کارهای سند آمایش ضروری است.