امروز : یکشنبه 02 اردیبهشت 1397

دسته بندی : آمار

سالنامه آماری سال 95 استان تهران منتشر شد

سالنامه آماری 1395 استان تهران از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت به شکل مشروح منتشر شد.

طرح آمارگیری از گردشگران ملی آغاز شد؛ مراجعه به 4 هزار خانوار تهرانی

طرح آمارگیری از گردشگران ملی همزمان با سراسر کشور از امروز 20 تیر ماه 1396 با مراجعه به 4430 خانوار تهرانی آغاز شد.

"نعمت الله ترکی" به عنوان عضو ستاد «تدوین برنامه ملی آمار» منصوب شد

رئیس مرکز آمار ایران طی حکمی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران را بعنوان عضو "ستاد تدوین برنامه ملی آمار" منصوب کرد.

حساب منطقه ای استان تهران منتشر شد

حساب منطقه ای استان تهران برای سال 1393 منتشر شد.

آغاز جذب نیروی انسانی برای سرشماری 1395 تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران از آغاز جذب نیروی انسانی برای سرشمای عمومی نفوس و مسکن سال 1395 خبر داد.

جزئیات سرشماری سال 95 نفوس و مسکن در پایتخت

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد جزئیات اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در سال جاری توضیح داد.

آغاز کارهای اجرایی و دستورات استانی برای سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵

در جلسه شورای مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران کارهای اجرایی برای سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ آغاز و دستورات استانی مطرح شد.

تهران؛ استان نمونه کشور در سرعت و کیفیت گزارش حساب های منطقه ای شد

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار یران طی حکمی استان تهران را به عنوان استان نمونه در سرعت و کیفیت تهیه و ارسال گزارش حساب های منطقه ای در سال گذشته انتخاب کرد.