3 اولویت نخست مدیران استان تهران در سال99

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اولویت های مدیران استان در سال 99 را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نعمت الله ترکی در دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی گفت: حفظ و تثبیت و پایداری اشتغال موجود در استان باید اولویت دستگاه ها و فرمانداران باشد.

همچنین تکمیل واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و همگرایی و همسویی نظام بانکی استان هم از اولویت های مدیران باید باشد.