کتابچه آماری منابع انسانی استان تهران سال 97 به زودی به پایان می رسد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: کتابچه آماری منابع انسانی استان تهران سال 97 به زودی به پایان می رسد.

علی شیرین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: یکی از مهمترین بخش فعالیت این معاونت گردآوری آمار نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران است. در این خصوص ماکتباتی با همه دستگاه ها داریم که در سال گذشته 40 دستگاه بود و درخواست شناسه قرارداد بدون کسر مجوز برای 4112 پرونده داشتیم. برای این مهم سال 97 تعداد 2500 نفر ساعت کار کارشناسی شد تا اطلاعات مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: آمار منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران در سال 96 اواخر سال 97 تهیه و به کتابچه آماری تبدیل شد و آمار سال 1397 در سه ماهه نخست سال 98 تنظیم شده است که به صورت فایل PDF تا 60 روز دیگر در سامانه ساوانا بارگزاری می شود. 

شیرین گفت: تلاش این است تا مغایرت ها در این کار آماری برطرف شود و آمار تمیز و درست در اختیار سازمان امور استخدامی کشور و دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.