نخستین فراخوان عمومی انتخاب مدیران و کارشناسان در سازمان مدیریت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در راستای استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی دولت، ایجاد فرصت برابر برای ارتقای شغلی و تحقق شایسته‌سالاری، نحستین فراخوان دعوت به همکاری برای انتخاب مدیران و کارشناسان مورد نیاز خود را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و همچنین کارکنان رسمی قطعی، پیمانی و قراردادی کارمعین سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به شرکت در فراخوان هستند.

براساس این فراخوان درخواست کارکنان قراردادی کارمعین سایر دستگاه‌ها صرفاً در ارتباط با پست‌های مدیریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در شرایط برابر کسب شایستگی‌های عمومی، اولویت انتخاب با نیروهای درون سازمانی، زنان و جوانان خواهد بود

توضیحات لازم و راهنمای اقدام :
کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و همچنین کارکنان رسمی قطعی، پیمانی و قراردادی کارمعین (صرفاً درچارچوب بخشنامه 533555 مورخ 1397/10/2 سازمان اداری و استخدامی کشور) سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به شرکت در فراخوان می‌باشند. تقاضای کارکنان قراردادی کارمعین سایر دستگاه‌ها صرفاً در ارتباط با پست‌های مدیریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*در شرایط برابر کسب شایستگی‌های عمومی، اولویت انتخاب با نیروهای درون سازمانی، زنان و جوانان خواهد بود.
در صورت پذیرش نهایی، رفع هرگونه تعهد به سازمان مبدا و تطبیق مقررات مربوط به نقل و انتقال و مأموریت برعهده شخص درخواست‌کننده پست می‌باشد (برای کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی).
 
برای تصدی پست‌های مدیریتی چارچوب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 شورای عالی اداری) ملاک عمل خواهد بود. افراد پذیرفته شده از سطوح مدیریتی پایین‌تر ملزم به ارائه گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای می‌باشند.(موضوع تصویب‌نامه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 شورای‌عالی اداری و بخشنامه 1657363 مورخ 1396/11/4 ئسازمان اداری و استخدامی کشور)
 
برای پست‌های مدیریت میانی، ضروری است داوطلبان بند مربوط به ارائه برنامه پیشنهادی را در فرم مشخصات (بند شماره 12) تکمیل نمایند.
ارائه درخواست و دعوت به مصاحبه، هیچ‌گونه تعهدی را برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران درخصوص پذیرش متقاضی پست، ایجاد نمی‌نماید.
امتیازدهی به درخواست‌های متقاضیان و همچنین نمرات ارزیابی و مصاحبه بر اساس فرم‌ها و فرآیندهای تعریف شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران انجام می‌گیرد.
داوطلبان می‌توانند برای آگاهی از شرح وظایف پست‌ها، محل استقرار، شرایط عمومی و اختصاصی، از لینک‌های مربوط به هر پست استفاده نمایند.

فهرست پستهای فراخوان:
1- مدیر اداری، مالی و پشتیبانی( برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDFرا ببینید).
2- مشاور رئیس سازمان(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDFرا ببینید)
3- رئیس حوزه ریاست و روابط‌ عمومی(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDFرا ببینید).
4- مسئول دفتر(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDFرا ببینید).
5- کارشناس‌مسؤل امور اداری(برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDFرا ببینید)

6- کارشناس مسؤل پشتیبانی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDFرا ببینید)
7- کارشناس حقوقی (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDFرا ببینید)
8- کارشناس نقشه ‌برداری (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDFرا ببینید)
9- امین اموال (برای مشاهده شرح وظایف و شرایط احراز این پست، این فایلPDFرا ببینید).
افراد علاقمند به همکاری که شرایط مورد نظر برای تصدی پست‌های اعلام شده را دارا هستند، می‌توانند حداکثر تا روز یکشنبه 23 شهریورماه سال 1399، نسبت به ارسال خلاصه سوابق کاری و مشخصات خود در قالب فرم شماره 1 به نشانی پست الکترونیک  tehran@mporg.ir   اقدام نمایند.