شهرداری تهران حق دخالت در قیامدشت را ندارد

استاندار تهران گفت: شهرداری تهران دخالتی در صدور مجوز در شهرستان قیامدشت داشته است که امروز مصوب شد با توجه به اینکه شهرستان قیامدشت شهرداری دارد نسبت به صدور مجوز اقدام نشود.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران انوشیروان محسنی‌بندپی در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با توجه به تدوین سند توسعه و آمایش شهر تهران برگزار شد و ظرفیت‌های نسبی در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و نقشه راهی را برای رفع چالش‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی گفت:‌ جنوب شهر تهران، پاکدشت، ورامین، قرچک و پیشوا در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، 26 درصد جمعیت روستایی در این شهرها ساکن هستند و بررسی کشت کشاورزی در این جلسه انجام شد.

وی افزود: دهکده سفال قرچک و همین طور خاک رس پاکدشت از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است و تلاش می‌کنیم از اراضی کشاورزی  حفاظت و صیانت کنیم. 

استاندار تهران درباره حریم استان تهران و موازی‌کاری‌هایی که در بعضی از مواقع انجام می‌شود گفت: قانون تقسیمات کشوری مرزها را مشخص کرده است و بر اساس آن اقدامات لازم صورت می‌گیرد اخیراً شهرداری تهران دخالتی در صدور مجوز در قیامدشت داشته است و امروز مصوب کردیم که با توجه به اینکه قیامدشت شهرداری دارد بنابر این شهرداری تهران حق صدور مجوز در قیامدشت را ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بر این اساس مجوزهایی که تا کنون شهرداری در منطقه قیامدشت صادر کرده است،‌ لغو می‌شود گفت:‌این طور نیست بلکه از این به بعد شهرداری تهران نباید در آنجا مجوزی صادر کند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه شکایت پلیس راهور از شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض ورود به محدوده زوج و فرد گفت: در این خصوص فرمانداری تهران بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و بنده بررسی در این خصوص نداشته‌ام.

استاندار تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر حاشیه‌نشینی در استان تهران گفت: یکی از آسیب‌های اجتماعی در استان تهران حاشیه‌نشینی است و وزیر کشور به این موضوع اشاره کرده است باید با این پدیده به صورت علمی و کارشناسی مقابله کنیم و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برنامه‌های خاصی در این خصوص د ارد و باید از تسهیل‌‌گران محلی در کاهش حاشیه‌نشینی استفاده کنیم و باید محیط‌های فرهنگی، اجتماعی و شادابی را در این مناطق ایجاد شود چرا که 13 تا 15 میلیون نفر در این حاشیه‌های زندگی می‌کنند که عدم توجه به نیازهای آنها شرایط بدتری را فراهم می‌کند.بنابر این باید آنها از امکانات محیطی برای تحصیل فرزندان استفاده کنند.