برگزاری 24 دوره آموزشی برای 363 نفر از کارکنان دولت

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، دربهمن ماه سال جاری، 24 دوره آموزشی برای 363 نفر از کارکنان دولت برگزار کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، براساس اعلام مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، دربهمن ماه سال جاری، 24 دوره آموزشی برای 363 نفر از کارکنان دولت برگزار شده است.

براساس این گزارش، در خصوص دوره های اختصاصی مدیران، 9 دوره با عناوین ذیل برگزار شده است:

*آشنایی با قانون خدمات کشوری(ویژه نمایشگاه بین المللی)

*مربی گری و منتورینگ(شرکت برق منطقه ای)

*مدیریت ساختارهای سازمانی(ویژه نمایشگاه بین المللی)

*پاسخ گویی و مسئولیت پذیری(ویژه پژوهشگاه هوافضا)

*اقتصاد مقاومتی(2) (ویژه نمایشگاه بین المللی)

*نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی(ویژه بنیاد شهید شهرستان ها)

*سامانه فرماندهی در بحران ها (شرکت برق منطقه ای)

*سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (2) (ویزه بیمه سلامت استان تهران)

*سامانه فرماندهی در بحران ها(شرکت برق منطقه ای)

همچنین در رابطه با دوره های اختصاصی شغلی و توجهی بدو خدمت، 5 دوره آموزشی ذیل برگزار شده است:

*کاربردهای فناوری اطلاعات (ویژه وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

*تراز پرداخت ها و جریان بین المللی سرمایه(ویژه اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران)

*توجیهی بدو خدمت(ویژه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی)

*توجیهی بدو خدمت(ویژه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

*ارتباطات سازمانی(ویژه پژوهشگاه هوا و فضا)

براساس این گزارش، در دوره های عمومی توجیهی بدو خدمت 1 دوره آموزشی ذیل برگزار شده است:

*توجیهی بدو خدمت

همچنین 9 دوره آموزشی الکترونیکی برای مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی با موضوع هماهنگی در رفع مشکلات نرم افزاری برگزار شده است.

لازم به ذکر است؛ 3 دوره آموزشی مدیران، 3 دوره شغلی و یک دوره عمومی از جمله دوره های آموزشی براساس تقویم آموزشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به دلیل به حد نصاب نرسیدن کلاس برگزار نشده است.

انتهای پیام./